Megrendelőink számára letölthető szabályzatok listája  

(A szabályzatok körét időről időre bővítjük)

 

Gazdálkodási szabályzatok Egyéb szabályzatok
Komplex gazdálkodási szabályzat Adatvédelmi szabályzat
Beszerzési szabályzat Iratkezelési szabályzat
Anyag és eszközgazdálkodás szabályozása Kitüntetés rendelet
Gépjármű használat szabályozása Munkaügyi szabályzat - általános
Hivatali helyiségek, berendezések, eszközök használata Munkavédelmi szabályzat
Kiküldetési szabályzat Rendezvényszervezési szabályzat
Kötelezettségvállalás szabályzata Tűzvédelmi szabályzat
Munkahelyi kulcskezelés Belső ellenőrzés  – Belső kontroll
Reprezentáció szabályozása Belső ellenőrzési kézikönyv iratmintákkal
Vagyongazdálkodás rendje Belső kontrollrendszer szabályzata – költségvetési szervek
Vezetékes és mobiltelefon használat  Belső kontrollrendszer szabályzata – társaságok
  Etikai Kódex
  Integrált kockázatkezelési szabályzat
  Szervezeti integritást sértő események kezelési rendje
  Számviteli törvény szerinti szabályzatok
  Számviteli politika – költségvetési szervek
  Leltározási és selejtezési szabályzat
  Pénzkezelési szabályzat